Tuesday, 30 April 2013

பார்க்கவ குல உடையார்கள்
செய்தியை அளித்த திரு. சுவாமி அவர்களுக்கு நன்றி : 


பார்க்கவ குல உடையார்கள் தங்கள் இனம் என்று இதுவரை இணைய பக்கங்களில் எல்லாம் எந்த ஆதாரமும் இல்லாமல் எழுதுபவர்கள் இனியாவது உண்மையை உணரட்டும்.

பார்க்கவ குல உடையார்களின் "சிறிய கிருஷ்ணாபுரம் செப்பேடு" உண்மை நிலையை உணர்த்துவது.ஆதாரமில்லாமல் எழுதுபவர் கூற்று இனி எடுபடாது.

பார்க்கவ குலம் பற்றி சொல்லவெண்டுமென்றால் "தெய்வீக மன்னன்" பற்றி கூறுதல் அவசியம்.

திருக்கோவலூரை ஆண்ட தெய்வீக மன்னனின் வழி வந்தோரே பார்க்கவ குல உடையார்கள்.

தெய்வீக ராஜன் மூவேந்தர் பகை: தெய்வீக ராஜன் திருக்கோவலூரை ஆளத் தொடங்கியபோது அவரிடம் இருந்த பச்சைப் புரவி(குதிரை) ஒன்றைப் பற்றி கேள்விப்பட்டு அதனை வாங்கி வருமாறு தமது அமைச்சர்களை மூவேந்தர்கள் அனுப்பினர்.

குதிரை வேண்டுமானால் போரிட்டு பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் என தெய்வீக மன்னன் தெரிவிக்க மூவேந்தர்களும் போரிட வந்தனர்.ஆனால் போரில் மூவேந்தரும் தோல்விகண்டனர். 

தோல்வி கண்ட மூவேந்தர்களும் தெய்வீக மன்னன் வெற்றி பெற்றார் என ஒப்புதல் வழங்கி எந்த நிலப்பகுதிகள் அவருக்கு வெண்டும்ன்று கேட்க தாம் பச்சைப் புரவியேறி அது ஒரு வட்டம் வரும் அளவுள்ள நாடு போதுமென்று கூறினார்.

இதனை கீழ்க்காணும் பாடல் தெரிவிக்கிறது:

"வடதிசைக் கடியாறு குணதிசைக் கரிய கடல் வளம் வராத குடதிசைக்குக் கொல்லிமலை தெந்திசைக்கு திவ்வியாறு குலவுமெல்லை யடவுபட கணப்பொழுதிலொரு வட்டஞ் சூழ்ந்த பரியதன்மேல் வந்து புடவிதனிலறச ரொருமூவர் திருமுன்பு போந்தான் வேந்தன்"

இந்தப் பாடல் கிருஷ்ணாபுரம் செப்பெட்டில் உள்ளது.

மூவேந்தர்களும் குதிரை நடந்த தேசமெல்லாவற்றையும் தெய்வீகராசனுக்கு விட்டுக் கொடுத்து, அம்மன்னனுக்கு திருக்கோவிலூரில் பட்டாபிஷேகம் செய்து வைத்தார்கள்.

-----

இத்தகைய பெருமை மிகுந்த தெய்வீகராசன் வழி வந்தவர் தமது இனத்திற்கு இம்மையில் புகழும், மறுமையில் வீடுபேறும் பெறுவதற்காக பொதுவாக ஒரு மடம் ஏற்படுத்த முடிவு செய்தனர்.

இதனை சிறிய கிருஷ்ணாபுரம் தெய்வீகராசன் செப்பேடு தெளிவாகத் தெரிவிக்கிறது.
அந்த செப்பேட்டில் தெய்வீகராசன் வழிவந்தோர் யார் யார் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

செப்பேட்டில் அந்த செய்தி வரும் பகுதி :

"சேர மண்டலம், சோழ மண்டலம், பாண்டிய மண்டலம், கொங்கு தேசம் 4 மண்டலத்துண்டாகிய மலைய மன்னர், நத்த மன்னர், பாளையக்காரராகிய பண்டாரத்தார், நயினார், உடையார், சீமை நாட்டார், சில்லரை கிராமத்து வன்னியர் யிவர்கள் அனைவருக்கும் பொது மடம் கிரமமாய் நடந்து வருகிற படியினாலே", ஆண்டு  வர்த்தனையாகக் கட்டளையிட்ட சுவாதியம்:

தணிடிகை(பல்லக்கு) துரைமாருக்குப் பணம் 10 குதிரை, குடை பெற்ற் பேருக்குப் பணம் 5 தலைக்கட்டுக்குப் பணம் 2 கலியாணத்துக்குப் பணம் 2 மாப்பிள்ளை வீட்டுக்குப் பணம் 2

இது பிரகாரம் ஆண்டுக் காண்டு தம்பிரான் வந்த உனே பட் அரிசிகளும், பணமும், வெற்றிலையும் கொடுத்துத் தங்கள் கீர்த்தி போல கிரமமாய் நடப்பித்துக் கொண்டு வரவேண்டுமென்று தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

-----------

மேற்கண்ட செப்பேட்டுச் செய்தியில் பாளையக்காரராகிய நயினார் உடையார் என அரியலூர், உடையார்பாளையம் பாளையக்காரர்களே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளனர். சில்லரை கிராமத்து வன்னியர் என்பது பல்வேறு சிறு கிராமங்களில் வசித்துவரும் வன்னிய ஜாதியினரைக் குறிக்கின்றது.இதில் மாற்றுக் கருத்தே இல்லை.

இந்தச் செப்பேட்டின் காலம் கி.பி 18 ஆம் நுற்றாண்டு. 

தெய்வீகராசன் வழிவந்தோரகிய இவர்கள்தான் பொது மடம் கட்டினர்.எனவே வன்னிய ஜாதியினரும் தெய்வீகராசன் வழிவந்தோர்தான். பார்க்கவகுலமும் வன்னியர் இனமும் ஒன்றே என்பது உறுதியாகிறது.

இந்தச் செப்பெட்டைக் காணும் யாவரும் இந்த உண்மையை ஒப்புக்கொள்வார்கள்.
 சோழர் என்று உரிமை கூற வழி ஏதும் இல்லாமல் பார்க்கவ குல உடையார்களோடு தம்மை தொடர்புபடுத்தி ஆதாரமில்லாத செய்திகளை தொடர்ந்து எழுதினால் உண்மை மறைந்துவிடுமா?

தெய்வீகராசன் வழி வந்தோர் மலையமன்னர், நத்த மன்னர், வன்னியர் என்று 18 ஆம் நூற்றாண்டு செப்பேடு கூறுவதை யாரும் மறுக்கமுடியாது.

பிற்காலத்தில் ஆண்ட மலையமான்கள் வன்னியர். சங்ககால மலையமான் வன்னியர் அல்ல என்று இனி கூற முடியாது.

தெய்வீகராசன் சங்ககால மலையமானின் முன்னோடி.

[நன்றி:: திரு.சுவாமி & சியான் வசந்த் ]

7 comments:

 1. இதில் வன்னியர் என்று குறிக்கப்பட்டுள்ளது சுருதிமான்களை...பல கல்வெட்டுகளில் சுருதிமான்கள் வன்னியர் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளனர்.

  ReplyDelete
 2. The great "Velir Clans" (Kshatriyas) Chieftains/Feudatories during chola period are as follows:

  The "Kadavarayars" mentioned in the cholas inscriptions, as "Palli" and "Sambu Kulam" by caste. The "Sambuvarayas" mentioned in the cholas inscriptions, as "Palli", "Vanniyan" and "Sambu Kulam". The "Malayamans" mentioned in more than 10 cholas inscriptions, as "Vanniyan", "Vanniya Nayan" and "Vanniar" (very close relatives of Kadavarayas/Sambuvarayas). The "Paluvettaraiyar" mentioned in the cholas incriptions/copper plate, as "Kerala Kings" (Cheras}, and the relatives of "Mazhavars" & "Kolli Mazhavars" (Ori king line). Many of their kings name such as "Kandan Maravan" means the "The real warrior". The "Tundanadudaiyar" of 10th century A.D. mentioned in the cholas inscriptions, as "Palli" by caste and they are considered at par with "Vanagovaraiyar". The "Vannadudaiyar" of 10th century A.D. mentioned in the cholas inscriptions as "Palli" and "Surutiman". The "Irungolars" of 10th century A.D. mentioned in cholas as "Palli" and "Surutiman". The "Pangalanattu Gangaraiyar" of Pallava/chola times mentioned in cholas inscriptions as "Vannian". The "Nilagangaraiyar" mentioned in the cholas inscriptions/Later copper plates, as "Palli". "Vanniya Nayan" and "Sambu Kulam". The "Vanagovaraiyars" mentioned in the cholas/Pandiyas inscriptions as "Palli". "Vanniyan". The "Mazhavarayars" mentioned in the cholas inscriptions as the close relatives of imperial cholas and the year 1511 A.D. copper plate refers them as "Vanniyas". Their descendants "Ariyalur Chieftains" mentioned in copper plate/documents/poems as "Palli" and "Vanniyan". The "Kadanthaiyar Chieftains" mentioned in the cholas inscriptions with the title "Mutharaiyar". They are "Palli" by caste according to "Aduthurai" cholas inscriptions. The year 1511 A.D. copper plate refers them as "Vanniyas" along with "Mazhavarayas".


  (Cont'd......)


  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by a blog administrator.

   Delete
 3. The splitted groups of "Vanniyas" are "Surutiman" and "Nattaman". The year 1009 A.D, Uttattur cholas inscription of Raja Raja Chola-I, clearly mentioned about "Surutiman Peruman Palli (alias) Periyavel Muttaraiyan" (Surutiman Peruman Palliyana Periyavel Muttaraiyan). He is obviously "Vanniya" by caste and also "Surutiman". According to Tamil Lexicon, the word "Suruti" means both "Split" and "Learned men". The "Learned Men" cannot be taken for the word "Surutiman", Since, during the period of the chola king "Rajendra chola-I, in the year 1015 A.D, "Surutiman Nakkan Chandiran (alias) Rajamalla Muttaraiyan attacked the royal elephants of Satyasraya, the Chalukya King in the battle of Kadakkam and lost his life". Such a "War Heros" Surutiman cannot be placed under "Learned men". The "Uttattur" (Ariyalur Dist) is the place where, the large numbers of "Surutiman" community people are still living from the chola times. During the period of Kulotunga chola-III, the "Surutiman" told a story in a inscriptions, that they came from "Agni" to destroy two demons. This story is similar to "Vanniya Puranam". More over, the "Irungolar Chieftains" mentioned in chola inscriptions as "Palli" and "Surutiman". Similarly, the "Vannadudaiyar Chieftains". The eminent scholar Dr. L. Thiyagarajan, states that, "During the region of Vikrama Chola (1118 - 1136 A.D) and of his successors, inscriptions give enough information to show the "Palli" and "Surutiman" castes of this region (Ariyalur & Perambalur) supplied Soldiers, Officials and Generals to the Chola Government and enjoyed status in the contemporary society".

  The "Nattaman" mentioned in chola inscriptions as "Yadava Kulam", which means "Velirs", the "Kshatriyas". The Rajendra Chola-I and Rajendra Chola-II, inscriptions mentioned the "Malayaman Kings" belonged to "Bhargava Gotra" and had the title "Yadava Kula". The "Yadava Kula", Hoysala king Vira Vallala Deva-III, mentioned as "Vanni Kula/Agni Kula" in the 14th century authentic work "Arunachala Puranam". The "Hoysalas" are the descendants of "Agni" born line of "Rastrakutas" and "Chalukyas". That is why, the imperial cholas had the matrimonial relationship with them.

  ReplyDelete

 4. The "Udaiyar Palayam" Chieftains, refer them as :

  "Bargava Gotram in Ganganooja Family that took its origin from Vanniya Kulam (the family of the God of Fire)".

  These ancient Chieftains were referred by the scholars as "Pallava clans". But, according to the valid (R) valid evidences, the "Parur Kachirayars" (Mugasa Parur Poligars), are the descendants of "Kadavas"(Pallavas). Udaiyar Palayam Chieftains are the relatives of "Kampana Udaiyar". After conquering northern provinces from "Sambuvarayas", the "Kampana Udaiyar" appointed his relatives to rule "Kanchi" from 14th century onwards, He also had matrimonial relationship with "Raja Narayana Sambuvarayar". Kampana Udaiyar is "Kshatriya" and his ancestors were close relatives of "Hoysalas" (Kshatriya). The "Udaiyar Palayam" Chieftains are the rulers of "Kanchi" and they referred as "Kanchi Purathipala". These Chieftains hails from the "Velir Clans" (Kshatriya). They referred in S.I.I inscription/documents as "Kachi Brama Vanniyar" and "Vanniya Kula Kshatriyar".

  ReplyDelete
 5. In the Blog "Bargava Kula Udayargal" the "Kallar community" writers says that, the Chieftains "Irukuvelir" belongs to them by the way of :

  Irungovelir = Irungovalar = Irungolar = Irunkallar = Kallar (i.e) "Kallar Community.

  What a good idea to make such word history. Naga Land = Nether Land = Scot Land = Switzer Land. This is not a history. Valid evidence is history.

  Irukuvelirs are the "Velir Clans" who ruled Kodumbalur region in the Sangam period and also later period. The another sect of "Velir Clans" of the Sangam period who ruled from "Pidavur" (Modern Pudaiyur Kattumannarkudi of Kadalur Dist). A territory called "Irungolappadi" which existed comprising parts of Udaiyarpalayam, Kattumannarkudi, Tittakudi, Virudhachalam taluks on both the banks of the Vellar river was ruled by the Chiefs of "Irungolar Royal Family" during imperial cholas period and had marriage alliance with them.

  According to cholas inscriptions "Irungolar" Chieftains/Feudatories are called as "Palli" (Vanniyas) / "Surutiman" (Moopanar) by caste.

  Kulothungacholiyar, daughter of "Navalur Irungolar" and wife of "Tundarayan Thiruchirrambala Udaiyar" of Tenur.

  A line of Chieftains/Feudatories who ruled the Ariyalur region during imperial cholas period was called as "Tundanadu Udaiyar" and "Tundaraiyan". They are "Palli" by caste.

  During the period of Virarajendra Chola (1067 A.D), "A lady named Marutandaki setup a lamp in the siva temple for merit of "Pakkan Senni" who was a son of "Kuttan Pakkan (alias) Jayankonda Chola Tunda Nadalvan" a "Palli" of Karaikkadu.

  "Tundanaudaiyar Cholakula Sundran Kalyanapuramkondan" (Conqueror of Chalukyas). He was called as "Tenur Udaiyan" during the period of Kulotunga Chola-I. These Chieftains/Feudatories are considered at par with "Vanagovaraiyars".

  "Tunda Nadu Udaiyan Ekavasagan Kulotungan (alias) Pillai Vanagovaraiyan" (1180 A.D).

  "Tunda Nadu Udaiyan Ekavasagan Ulagukanividutta Perumal (alias) Vanagovaraiyar" (1184 A.D).

  An officer of "Palli caste" named "Sendan Suttamallan (alias) Vanagovaraiyan" received a land called Tirumugakani from the king and he also made a gift of land to the Sennivanam temple in 1137 A.D. His another record in Aduturai (1130 A.D) mentions that he guilded the "Tiruchchirrambalamudaiyar temple" with Gold".

  During the region of Kulotunga Chola-I, "Palli Sengeni Senapati Vanarajar" also appears.

  In view of the above, "Irungolar Chiefs" are "Palli" / "Surutiman" by caste. The "Tunda Nadu Udaiyar" chiefs considered at par with "Vanagovaraiyar Chiefs" are "Palli" by caste and they had very close matrimonial relationship with each other and also with imperial cholas.

  The eminent scholars "Tudisai Kizhar Chidambaranar", Thiru. Natana Kasinathan, Noboru Karashima agrees that 'Palli" and "Surutiman" are from same clan.

  Why the "Kallar" community intruded in the name of "Agamudaiyar" to claim "Surutiman/Nattaman Udaiyar community means, certain "Irungolar Chiefs" had the Portfolio as "Agambadi Mudali", which means the "Officers" "Thalapathi", "Senapati" etc. under imperial cholas. The "Kallar community" mistaken the "Portfolio" name (Agambadi Mudali) as "Agamudaiyar caste" is great joke in history. Without knowing the fact, they started writing word alteration/modification history such as

  Agambadi Mudali = Agamudaiyar = Udaiyar = Kallar = Maravar

  Therefore, connecting the "Mukkulathor" (Kallar, Maravar, Agamudaiyar) with Surutiman/Nattaman Udaiyar on the above said formula is proved as wrong and all the writings made by them are considered as invalid/false.

  ReplyDelete
 6. In view of the above facts and also the article by Mr. Swamy and my friend Mr. Vasanth, it is proved without any doubt that, the Velirs (Kshatriyas) are Vanniyas, Surutiman and Nattaman.

  Inspite of the said reasons, the "Kallar community" writers keep on writing history without any valid/base evidence and arguing their history through word alteration/modification, which is of no use to claim for "Kshatriya" status.

  Whether the "Kallar caste" is from "Kshatriya" (Velir) origin ? If yes, in what way ?

  "Kallar community" people continuously saying that, they are having "Thousands of titles". Whether all those titles assumed by them during imperial cholas times. If yes, they must show the inscriptional evidence for the same.

  Is there any inscriptional evidence proving "Kallar community people" as Chieftains/Feudatories during imperial cholas times. If yes, who are they ?

  Inscriptional evidence of "Nadalvar", "Senapati" and other high ranking officers of "Kallar community people" during imperial cholas period.

  Is there any inscriptional evidence proving "Kallar community people" participated in the war during imperial cholas period ?

  Temples constructed by "Kallar community people" during imperial cholas period with inscriptional evidence.

  Donations/gifts rendered by the "Kallar community people" during imperial cholas times with inscriptional evidence.

  From which time onwards "Kallar community people" using the title "Thevar" ? Whether from imperial cholas times ? If yes, they must show the inscriptional evidence for the same.

  Any rights in the ancient temples from Cholas times onwards to till now.

  The rituals and other customs being followed by "Kallar community people" at the time of marriage ? Whether it is like the same of "Kshatriyas" ?

  I think, "Kallar community people" never participated even as solider during imperial cholas times. Since, there is no inscriptional evidence available in S.I.I and A.R.E inscriptions.

  ReplyDelete